Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2021 13:34 Postępowanie przetargowe dla zadania pn.:"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
22.11.2021 11:43 Postępowanie przetargowe dla zadania pn.:"Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska w zakresie utrzymania czystości i zieleni oraz na zimowym utrzymaniu ulic i chodników miejskich"
10.11.2021 09:30 Postępowanie przetargowe dla zadania pn.:" Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
18.10.2021 15:23 Postępowanie przetargowe dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2022 – 2025 - II
04.10.2021 15:07 Postepowanie przetargowe dla zadania pn.:"Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Pod Rozborzem w Przeworsku - II etap"
30.09.2021 14:04 Postępowanie przetargowe dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2022 – 2025"
13.09.2021 11:00 Postepowanie przetargowe dla zadania pn.:"Budowa budynku magazynowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ( II etap)"
10.08.2021 09:20 Postepowanie przetargowe na :"USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK"
13.07.2021 13:32 Postepowanie przetargowe dla zadania pn.:" Budowa i modernizacja dróg doajzdowych do gruntów rolnych"
24.06.2021 12:44 Postępowanie przetargowe dla zadania pn.:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej - 2"

1 2 3 4 5 6 następna