Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2018 12:02 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Budowa i przebudowa dróg, parkingów oraz chodników na terenie miasta Przeworska z podziałem na zadania"
16.01.2018 11:38 Przetarg nieograiczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska w latach 2018-2019"
12.12.2017 11:28 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
06.12.2017 13:51 Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
23.11.2017 12:04 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie lokalu na pływalni odkrytej o pow. 127m2 przy ul. Krakowskiej w Przeworsku.
06.11.2017 11:42 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
30.10.2017 12:15 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska "
03.10.2017 13:09 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
26.09.2017 12:48 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
19.09.2017 11:58 Przetarg nieograniczony dla zadania pn: Budowa terenu rekreacyjnego w Przeworsku – etap I" -2

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna