Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2016 12:07 Przetarg nieograniczony (2) na zadanie pn:"Przebudowa infrastruktury dydaktycznej i sportowej w budynkach oświatowych na terenie miasta Przeworska - Etap I"
12.02.2016 12:42 Przetarg nieograniczony "Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska"
10.02.2016 12:41 Przetarg nieograniczony na "Przebudowa infrastruktury dydaktycznej i sportowej w budynkach oświatowych na terenie miasta Przeworska - Etap I"
01.02.2016 14:41 Przetarg nieograniczony na"Roboty remontowe dróg i kanalizacji deszczowej oraz dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworsk z podziałem na zadania"
15.12.2015 13:50 Przearg nieograniczony na: Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska
23.10.2015 12:54 Przetarg nieograniczony na \"Budowa odcinka drogi na ul.Okopowej w Przeworsku etap-III\"
22.10.2015 10:41 Przetarg nieograniczony :Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska
30.09.2015 09:52 Przetarg nieograniczony na:„Udzielenie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”
10.09.2015 12:37 Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na budowie odcinka drogi ul.Okopowej w Przeworsku - etap II
17.08.2015 09:49 Przetarg nieograniczony : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne"

poprzednia 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następna