Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2020 13:27 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska w zakresie utrzymania czystości i zieleni oraz na zimowym utrzymaniu ulic i chodników miejskich"
10.11.2020 10:41 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.;"Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
30.10.2020 13:13 Przetarg niograniczony dla zadania pn."Wykonanie usługi transportu z załadunkiem i rozplanotwaniem ziemi"
25.09.2020 08:17 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:" Kanalizacja sanitarna ul.Lwowska"
18.08.2020 14:00 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku"
18.08.2020 12:14 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Rewitalizacja skansenu Pastewnik w Przeworsku- gonty Karczma"
17.07.2020 10:31 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2" - drugi przetarg
06.07.2020 10:24 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku etap 2"
26.06.2020 10:28 Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku"
18.06.2020 11:14 Przetarg nieograniczony dla zadania pn. " Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna