Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2020 12:48 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:" Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Nr 1 m. Przeworsk , dz. o nr ewid. 900/20 i nr 3 m. Przeworsk , dz. o nr ewid. 4356."
03.06.2020 10:07 Przetarg nieograniczony dla z pn." Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami "
30.04.2020 12:51 Przeyarg niograniczony dla zadania pn."Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 900 000,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 900 000,00 zł w 2020 roku"
27.04.2020 13:55 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.Renowacja elewacji oberży w ramach zadania pn. „Przebudowa i renowacja Oberży”
23.04.2020 10:52 Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wraz z montażem mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku"
21.04.2020 13:18 Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przystosowanie budynku Kilińskiego 25" - 2
03.03.2020 10:28 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Przystosowanie budynku Kilińskiego 25"
02.03.2020 11:04 Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części"
10.02.2020 15:05 Przetarg nieograniczony dla zadnia pn.;" Przebudowa dróg lokalnych do budynku Kilińskiego 25"
29.01.2020 11:14 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna