Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2019 11:44 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWALNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PRZEWORSKU"
09.05.2019 11:12 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"WYMIANA POKRYCIA Z GONTU NA BUDYNKU „GRUBA” NA TERENIE SKANSENU PASTEWNIK W PRZEWORSKU"
07.05.2019 14:15 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"PRZEBUDOWA I RENOWACJA OBERŻY"
07.05.2019 13:44 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:Roboty konserwatorskie i budowlane na zajeździe Pastewnik – ZADASZONA WIATA"
30.04.2019 13:40 Przetarg ustny, nieograniczony na najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku.
08.04.2019 13:11 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap II"
18.03.2019 09:57 Przetarg nieograniczony na: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap I
11.03.2019 12:48 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Przebudowa dróg gminnych ul. Rynek ( nr 110445 R) , ul. Plac Mickiewicza ( nr 110433 R) i ul. Krótka ( nr 110431 R) w Przeworsku – Etap 2 - Przebudowa ul. Rynek"
19.02.2019 14:21 Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Przebudowa budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na Dom Seniora w Przeworsku "
01.02.2019 08:30 Przetag nieograniczony dla zadania pn:"Budowa i przebudowa obiektów miejskich z podziałem na zadania"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna