Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2019 13:21 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
08.01.2019 13:20 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej"
06.12.2018 12:21 Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
30.11.2018 15:19 Postępowanie przetargowe na usługę ubezpieczenia Gminy Miejskiej Przeworsk SIWZ nr ZP IIT /36/18.
21.09.2018 11:33 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Dostawa nagłośnienia scenicznego sceny letniej w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk"- II
03.09.2018 14:40 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Dostawa nagłośnienia scenicznego sceny letniej w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk"
27.06.2018 13:35 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Przebudowa dróg dojazdowych do pól"
20.06.2018 13:45 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Zakup wyposażenia obejmujący nagłośnienie sceniczne, oświetlenie sceniczne oraz scenę letnią z podziałem na zadania w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk."
06.06.2018 12:15 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie robót budowlanych na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku z podziałem na zadania "
30.05.2018 09:25 informacja dotycząca RODO

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna