Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2018 13:35 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Przebudowa dróg dojazdowych do pól"
20.06.2018 13:45 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Zakup wyposażenia obejmujący nagłośnienie sceniczne, oświetlenie sceniczne oraz scenę letnią z podziałem na zadania w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk."
06.06.2018 12:15 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie robót budowlanych na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku z podziałem na zadania "
30.05.2018 09:25 informacja dotycząca RODO
25.04.2018 09:23 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa" (Znak sprawy: IIT.271.20.2018)
20.04.2018 11:10 Unieważnienie przetargu niegoraniczonego dla zadania pn" Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa"
18.04.2018 14:26 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
17.04.2018 14:19 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” nr. sprawy IIT.271.19.U.18
09.04.2018 11:47 Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Budowa i przebudowa obiektów miejskich z podziałem na zadania"
26.03.2018 12:18 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej obejmującego plac zabaw, siłownię plenerową, boisko ziemne oraz ciąg pieszy"

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna