Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2018 11:49 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” nr. sprawy IIT.271.13.U.18
20.03.2018 12:24 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Przeworsk"
09.03.2018 12:35 Przetarg nieograniczony na zadanie pn:Budowa i przebudowa dróg, parkingów oraz chodników na terenie miasta Przeworska z podziałem na zadania - 2""
08.03.2018 11:15 Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”
09.02.2018 15:10 IIT. 271.04.2018 Przetarg nieograniczony dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa
08.02.2018 14:03 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie lokalu o powierzchni 127 m2 na pływalni odkrytej przy ul. Krakowskiej w Przeworsku
30.01.2018 10:47 Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na terenie miasta Przeworska z podziałem na zadania"
24.01.2018 11:46 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018
23.01.2018 12:02 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Budowa i przebudowa dróg, parkingów oraz chodników na terenie miasta Przeworska z podziałem na zadania"
16.01.2018 11:38 Przetarg nieograiczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska w latach 2018-2019"

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna