Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2021 15:11 Zarządzenie nr 77/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2021 zadań pożytku publicznego
07.01.2021 09:59 Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
04.12.2020 15:44 Zarządzenie nr 145/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2021 zadań pożytku publicznego, w zakresie: kultura fizyczna i sport.
04.12.2020 15:39 Zarządzenie nr 144/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2021 zadań pożytku publicznego, w zakresie: ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
04.12.2020 15:34 Zarządzenie nr 143/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2021 zadań pożytku publicznego, w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
05.02.2020 14:26 Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2020 zadań pożytku publicznego.
11.12.2019 15:22 Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2020 zadań pożytku publicznego.
11.12.2019 15:14 Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2020 zadań pożytku publicznego.
09.12.2019 14:47 Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2020 zadań pożytku publicznego.
28.08.2019 14:39 Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2019 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1 2 3 4 5 6 następna