Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2017 15:04 Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Kultury fizycznej i sportu.
11.12.2017 15:02 Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
23.08.2017 15:08 Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2017 11:23 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: 1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania 2. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
11.01.2017 15:08 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wynikach w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu.
09.12.2016 11:06 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
15.09.2016 11:21 Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
08.07.2016 15:06 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
12.01.2016 09:17 Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
08.12.2015 12:58 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna