Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2015 10:57 Ogłoszenie wyników konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
31.12.2014 14:18 Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji i wychowania, ochrony i promocji zdrowia
31.12.2014 14:13 Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu
05.08.2014 09:13 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.
02.07.2014 14:53 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
11.04.2014 08:28 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia - wspieranie świetlic
14.03.2014 12:44 Ogłoszenie wyników konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
18.02.2014 07:57 Ogłoszenie wyników konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz kutury fizycznej i sportu
14.02.2014 13:55 Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązyw...
05.02.2014 14:40 Ogłoszenie o wynikach konkursu z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna