Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2014 08:08 Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia, kultura fizyczna i sport
08.01.2014 08:22 Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
19.11.2013 14:28 Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Kultury fizycznej i sportu.
25.10.2013 12:45 Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Kultury fizycznej i sportu.
04.03.2013 15:02 Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2013
04.02.2013 09:26 Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania (Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Jarosławiu)
30.01.2013 10:59 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza konkurs na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2013
08.01.2013 09:50 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Jarosławiu
03.09.2012 12:35 Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozw.....
29.06.2012 13:09 Ogłoszenie konkursu na realizację w roku 2012 zadań pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wspieranie świetlic ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna