Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2019 14:47 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 maja 2019 roku o wydaniu decyzji orzekającej umorzenie postępowania administracyjnego w całości, znak: OŚ.6220.4.2016/2019.JK w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udzielonej przez Burmistrza Miasta Przeworska w dniu 29 lutego 2012 r., znak: GGGROŚ.6220.2.2.2011, zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw z budynkiem handlowo-usługowym, zapleczem, zadaszeniem nad dystrybutorami wraz z przyłączami i urządzeniami infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działkach nr 3606/2 i 3606/3 w Przeworsku przy ulicy Czarnieckiego"
04.01.2019 11:03 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Z 3 STYCZNIA 2019 r. podające informację do publicznej wiadomości o wydaniu w dniu 3 stycznia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdu i skupu złomu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przeworsk, ul. Dynowska 54 (...)".
28.11.2018 14:17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27.11.2018 r. podające informację do publicznej wiadomości o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdu i skupu złomu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przeworsk, ul. Dynowska 54 (...)".
16.10.2018 07:51 OŚ.6220.12.2018.JK Burmistrz Miasta Przeworska podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 października 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja istniejącego zakładu betoniarni oraz rozbudowa o węzeł betoniarski z urządzeniami budowlanymi na działce nr ewid. 4832/2 i części działki nr ewid. 4833 w Przeworsku, ul. Łąkowa"
17.09.2018 14:45 Obwieszczenie o odstępieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
10.09.2018 10:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy TRAX-BRW
03.08.2018 14:22 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pn.: ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025".
03.08.2018 14:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego projektu dokumentu pn.: ,,STRATEGIA ZIT MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO JAROSŁAW -PRZEWORSK na lata 2014-2020""
27.07.2018 12:00 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2018 r.
18.07.2018 13:29 Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

1 2 3 4 5 6 następna