Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2022 09:16 OŚ.6220.11.2021.JK Obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2022 roku - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia strony postępowania, że wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku z dnia 12 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 12 sierpnia 2021 roku), uzupełnionego w dniu 28 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 9 września 2021 roku) Adam Olejarka zamieszkały Grzęska, prowadzący działalność ADTECH - Przeworsk Adam Olejarka ulica Łąkowa 5, 37-200 Przeworsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa hal produkcyjnych z miejscami postojowymi i urządzeniami budowlanymi na działkach numer ewidencyjny 4828/5, 4828/6, 4827/2, 4831/2, 4829/1, o powierzchni 1,1275 ha, położonych w Przeworsku, ulica Łąkowa”, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 10 lutego 2022 roku.
08.12.2021 13:09 OŚ.6220.11.2021.JK Obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2021 roku - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia strony postępowania, że wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku z dnia 12 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 12 sierpnia 2021 roku), uzupełnionego w dniu 28 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 9 wrzesień 2021 roku) Adam Olejarka zamieszkały Grzęska, prowadzący działalność ADTECH - PRZEWORSK Adam Olejarka ulica Łąkowa 5, 37-200 Przeworsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa hal produkcyjnych z miejscami postojowymi i urządzeniami budowlanymi na działkach, numer ewidencyjny 4828/5, 4828/6, 4827/2, 4831/2, 4829/1, o powierzchni 1,1275 ha, położonych w Przeworsku, ulica Łąkowa”, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku.
08.11.2021 13:51 OŚ.6220.11.2021.JK Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2021 roku - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia strony postępowania, że wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku z dnia 12 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 12 sierpnia 2021 roku), uzupełnionego w dniu 28 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 9 wrzesień 2021 roku) Adam Olejarka zamieszkały Grzęska, prowadzący działalność ADTECH - PRZEWORSK Adam Olejarka ulica Łąkowa 5, 37-200 Przeworsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa hal produkcyjnych z miejscami postojowymi i urządzeniami budowlanymi na działkach, numer ewidencyjny 4828/5, 4828/6, 4827/2, 4831/2, 4829/1, o powierzchni 1,1275 ha, położonych w Przeworsku, ulica Łąkowa”, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 9 grudnia 2021 roku.
07.10.2021 07:35 OŚ.6220.11.2021.JK Obwieszczenie z dnia 6 października 2021 roku - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia strony postępowania, że wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku z dnia 12 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 12 sierpnia 2021 roku), uzupełnionego w dniu 28 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 9 wrzesień 2021 roku) Adam Olejarka zamieszkały Grzęska, prowadzący działalność ADTECH - PRZEWORSK Adam Olejarka ulica Łąkowa 5, 37-200 Przeworsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa hal produkcyjnych z miejscami postojowymi i urządzeniami budowlanymi na działkach, numer ewidencyjny 4828/5, 4828/6, 4827/2, 4831/2, 4829/1, o powierzchni 1,1275 ha, położonych w Przeworsku, ulica Łąkowa”, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie.
15.09.2021 09:35 OŚ.6220.11.2021.JK Obwieszczenie z dnia 14 września 2021 roku - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa hal produkcyjnych z miejscami postojowymi i urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewid. 4828/5, 4828/6, 4827/2, 4831/2, 4829/1 o powierzchni 1,1275 ha położonych w Przeworsku, ul. Łąkowa” z wniosku z dnia 12 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 12 sierpnia 2021 roku), uzupełnionego w dniu 28 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 9 wrzesień 2021 roku) Adam Olejarka zam. Grzęska, prowadzący działalność ADTECH - PRZEWORSK Adam Olejarka ul. Łąkowa 5, 37-200 Przeworsk.
13.08.2021 11:40 OŚ.6220.5.2021.JK Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2021 roku - Burmistrz Miasta Przeworska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 2021 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjno-biurowy oraz budowa budynku magazynowo - produkcyjno - biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Spawsystem Gniewczyna Railway Components Sp. z o.o. w Przeworsku przy ulicy Gorliczyńskiej 98”.
13.08.2021 11:23 OŚ.6220.5.2021.JK Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2021 roku - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia strony postępowania, że w dniu 13 sierpnia 2021 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjno - biurowy oraz budowa budynku magazynowo - produkcyjno - biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Spawsystem Gniewczyna Railway Components Sp. z o.o. w Przeworsku przy ulicy Gorliczyńskiej 98”.
13.08.2021 11:14 OŚ.6220.5.2021.JK Decyzja Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 13 sierpnia 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjno-biurowy oraz budowa budynku magazynowo - produkcyjno - biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Spawsystem Gniewczyna Railway Components Sp. z o.o. w Przeworsku przy ulicy Gorliczyńskiej 98”.
29.07.2021 13:13 OŚ.6220.5.2021 Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2021 roku - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 20 maja 2021 roku (data wpływu 21 maja 2021 roku) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjno-biurowy oraz budowa budynku magazynowo - produkcyjno - biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Spawsystem Gniewczyna Railway Components Sp. z o.o. w Przeworsku przy ulicy Gorliczyńskiej 98", został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania ostatecznej decyzji w przedmiotowej sprawie.
20.07.2021 12:54 WOOŚ.420.15.2.2021.AD.29 Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2021 roku - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lipca 2021 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu DN400 MOP 5,5MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z przebudową gazociągu Jarosław - Sędziszów, zlokalizowanego w mieście Przeworsk oraz miejscowościach Studzian i Gwizdaj, gmina Przeworsk.

1 2 3 4 5 6 następna