Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2014 14:19 Wykaz działek do wydzierżawienia
15.10.2014 09:11 INFORMACJA dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
09.10.2014 15:52 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącego słupa 41/6 .......
01.10.2014 15:05 Obwieszczenie w sprawie zapoznania się z aktami spraw dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy: "Impresja"
01.10.2014 15:04 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy: "Impresja"
23.09.2014 14:50 GGGROŚ.6220.25.19.2012/2013/20 Burmistrz Miasta Przeworska, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia - "Budowa linii napowietrznej 110kV ......."
11.09.2014 15:28 UG.6220.4.2014 Obwieszczenie i zawiadomienie Wójta Gminy Przeworsk o wszczęciu postępowania administracyjnego - "Punkt selektywnej zbiórki odpadów w mieście Przeworsku"
05.09.2014 14:59 UG.6733.5.2014 Obieszczenie Wójta Gminy Przeworsk - "Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 17, 18 i 19k - KGZ Jarosław" w miejsowości Gwizdaj w Gminie Przeworsk oraz w granicach administracyjnych miasta Przeworsk....
08.08.2014 13:12 Pismo o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko - Impresja
07.08.2014 15:08 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku podaje praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna