Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2014 14:59 UG.6733.5.2014 Obieszczenie Wójta Gminy Przeworsk - "Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 17, 18 i 19k - KGZ Jarosław" w miejsowości Gwizdaj w Gminie Przeworsk oraz w granicach administracyjnych miasta Przeworsk....
08.08.2014 13:12 Pismo o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko - Impresja
07.08.2014 15:08 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku podaje praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
05.08.2014 08:22 Badania pH gleb
30.07.2014 14:13 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przeworsku w sprawie obowiązku zgłaszania padnięć bydła, owiec i kóz.
23.06.2014 09:45 GGGROŚ.6220.22.2014 OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa - przedsięwzięcie pn.:„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali demontażu w stacji demontażu pojazdów samochodowych w Przeworsku dla firmy IMPRESJA.....
06.06.2014 13:52 GGGROŚ.6220.17.2014 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Przeworska o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia B&P ENGINEERING sp. z o.o. spółka komandytowa, z siedzibą ...........
06.06.2014 13:46 GGGROŚ.6220.17.2014 Postanowienie Burmistrza Miasta - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa obiektów B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Przeworsku przy ul. Lubomirskich 1 .......
28.05.2014 14:43 GGGROŚ.604.20.2014 INFORMACJA dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
08.05.2014 15:18 GGGROŚ.6220.17.2014 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Przeworska o wszczęciu postępowania w dniu 17 kwietnia 2014 r., na wniosek B&P ENGINEERING sp. z o.o. spółka komandytowa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych....

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna