Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2014 14:43 GGGROŚ.6220.25.17.2012/2013/20 Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że zakończono zbieranie materiału dowodowego w sprawie ponownego przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ...
29.04.2014 09:00 PSK.453-28/14 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Przeworska w 2013 roku.
29.04.2014 08:55 PSK.453-15-8/13 Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu "Przeworsk"
10.04.2014 09:49 GGGROŚ.604.10.2014 Informacja dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
10.04.2014 09:47 GGGROŚ.604.7.2014 Informacja dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
25.02.2014 13:12 UG.6733.8.2013 Wójt Gminy Przeworsk zawiadamia strony postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: "Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 17, 18, 19k KGZ Mirocin" w miejsc....
10.01.2014 20:56 GGGROŚ.6220.16.2013/14 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-biurowego na zakład produkcji ....
03.01.2014 14:47 Burmistrz Miasta Przeworska informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia .....
30.12.2013 14:47 GGGROŚ.6220.16.2013 Postanowienie Burmistrza Miasta - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo- biurowego na zakład produkcji wyrobów stalowych wraz z urządzeniami budowlanymi.....
30.12.2013 14:40 GGGROŚ.6220.16.2013 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Przeworska o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Adama Olejarki: ADTECH – Przeworsk Adam Olejarka z siedzibą: Grzęska 445....

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następna