Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2013 10:45 GGGROŚ.604.41.2013 Informacja dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
17.12.2013 10:44 GGGROŚ.604.40.2013 Informacja dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
09.12.2013 12:45 Informacja dla hodowów trzody chlewnej dotycząca AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ
06.12.2013 15:29 Obwieszczenie wzywające do ponownego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięzięcia p.n.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącego słupa 41/6 do istniej....
23.10.2013 11:25 GGGROŚ.6220.25.6.2012/2013 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Przeworska o wystąpieniu do Inwestora w dniu 21.10.2013 r. o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa dwutorowej linii .....
15.10.2013 11:45 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-biurowego na zakład produkcji wyrobów stalowych wraz ......
03.09.2013 12:42 UG 6220.1.2013 Wójt Gminy Przeworsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 17, 18, 19k KGZ Mirocin" w miejscow...
30.08.2013 14:17 GGGROŚ.6220.2.2013 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
05.08.2013 14:37 GGGROŚ.6220.8.2013 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa budynku handlowo-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania magazynu na warsztat....
23.07.2013 15:25 GGGROŚ.604.24.2013 Ogłoszenie w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej

poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 następna