Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 14:45 GGGROŚ.6220.8.2013 Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla ZZOIR WIA-LAN
10.07.2013 15:32 GGGROŚ.6220.8.2013 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa budynku handlowo-usługowego ... " dla WIA-LAN
21.06.2013 09:57 Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania, prowadzonego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Zamość – Pełnomocnik Pan Piotr Dziedzic w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizację...
21.06.2013 09:53 GGGROŚ.6220.25.5.2012/2013 Obwieszczenie - Burmistrza Miasta Przeworska zawiadamia, że wystąpił do Inwestora, w dniu 19.06.2013 r., z pismem znak: GGGROŚ.6220.25.4.2012/2013 o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środow.....
14.06.2013 14:05 Obwieszczenie w związku z przystąpieniem RP - jako strony narażenia - do postepowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksplo........
11.06.2013 15:27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku handlowo-usługowego .....
07.06.2013 15:49 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa - Burmistrz Miasta Przeworska informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow......
06.05.2013 14:36 GGGROŚ.6220.2.2013 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na "Budowa budynku usługowo-handlowego pełniącego funkcję 3-stanowiskowego warsztatu samochodów i pojazdów rolniczych wraz ....
14.02.2013 14:01 WOOŚ.442.1.2013.KR-2 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podające do publicznej wiadomości o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: " Budowa nowej instalacji
14.02.2013 13:56 WOOŚ.442.2.2013.KR-2 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podające do publicznej wiadomości o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: " Zakład przetwarzania..

poprzednia 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następna