Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2013 12:54 UG.6220.1.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworsk zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn.: "Zagospodarowanie odwiertów Przeworsk 17, 18, 19 KGZ - Mirocin"...
07.02.2013 11:06 GGGROŚ.6220.2.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku usługowo - handlowego pełniącego funkciję trzystanowiskowego warsztatu samochodów i pojazdów ...
09.01.2013 14:35 GGGROŚ.7624/36a/10/11/12/13 Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości o przesłaniu w dniu 08.01.2013r., do SKO w Przemyślu akt sprawyw związku ze złożoną skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie....
09.01.2013 14:31 GGGROŚ.7624/36a/10/11/12/13 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o przesłaniu w dniu 08.01.2013 r., do SKO w Przemyślu akt sprawy w związku ze złożoną skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie...
02.01.2013 14:50 GGGROŚ.6220.25.2.2012 Postanowienie nakładające i ustalające raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącego słupa ...
02.01.2013 14:46 GGGROŚ.6220.25.1.2012 Postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącego słupa 41/6 do istniejącej...
29.11.2012 09:07 GGGROŚ.6220.27.2012 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej stacji paliw LPG o dwukomorowy zbiornik paliw...
21.11.2012 09:25 SKO.4170.22.2012 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z dnia 16.11.2012 znak: SKO.4170.22.2012 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27.09.2012 r., dla przedsięb. "RESBEX".
21.11.2012 08:17 GGGROŚ.6220.25.2012 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o przesłaniu pisma wraz z załącznikami do RDOŚ w Rzeszowie i PPIS w Przeworsku o wyrażenie opinii oraz o lokalizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwuto
15.11.2012 10:21 GGGROŚ.6220.27.2012 Zawiadomienie informujące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej stacji paliw LPG o dwukomorowy zbiornik paliw...

poprzednia 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna