Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2021 11:39 OŚ.6220.5.2021 Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2021 roku - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia strony postępowania, w związku z rozpatrywaniem wniosku z dnia 20 maja 2021 roku (data wpływu 21 maja 2021 roku) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjno-biurowy oraz budowa budynku magazynowo - produkcyjno - biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Spawsystem Gniewczyna Railway Components Sp. z o.o. w Przeworsku przy ulicy Gorliczyńskiej 98", z uwagi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2021 roku, informuje się o przedłożeniu w dniu 6 lipca 2021 roku Karty informacyjnej przedsięwzięcia przed wydaniem opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
07.07.2021 14:00 OŚ.6220.5.2021 Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2021 roku - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia strony postępowania, że wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku z dnia 20 maja 2021 roku (data wpływu: 21 maja 2021 roku) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjno-biurowy oraz budowa budynku magazynowo - produkcyjno - biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Spawsystem Gniewczyna Railway Components Sp. z o.o. w Przeworsku przy ulicy Gorliczyńskiej 98”, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie.
17.06.2021 08:54 OŚ.6220.4.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że w dniach od 18 czerwca 2021 roku do 8 lipca 2021 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Przeworska.
07.06.2021 11:01 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego
20.05.2021 11:48 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego
19.05.2021 07:37 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
04.03.2021 13:09 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
01.03.2021 15:04 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej pozowolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A.
04.02.2021 13:50 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
02.02.2021 14:12 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna