Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2020 13:22 Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego
02.11.2020 13:18 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
27.05.2020 07:53 Informacja Wojewody z dnia 28 maja 2020 r. o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.26.2019 z 22 maja 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk...
26.09.2019 15:17 Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego - ,,Impresja" Robert Jaśkowiec, ul. Łąkowa5, 37-200 Przeworsk.
10.06.2019 11:52 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa dróg: osiedla za szpitalem oraz połączenie ul. Budowalnych z ul. Szpitalną i łącznikiem autostradowowym drogi wojewódzkiej nr 835 wraz z budową mostu".
17.05.2019 14:47 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 maja 2019 roku o wydaniu decyzji orzekającej umorzenie postępowania administracyjnego w całości, znak: OŚ.6220.4.2016/2019.JK w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udzielonej przez Burmistrza Miasta Przeworska w dniu 29 lutego 2012 r., znak: GGGROŚ.6220.2.2.2011, zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw z budynkiem handlowo-usługowym, zapleczem, zadaszeniem nad dystrybutorami wraz z przyłączami i urządzeniami infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działkach nr 3606/2 i 3606/3 w Przeworsku przy ulicy Czarnieckiego"
04.01.2019 11:03 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Z 3 STYCZNIA 2019 r. podające informację do publicznej wiadomości o wydaniu w dniu 3 stycznia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdu i skupu złomu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przeworsk, ul. Dynowska 54 (...)".
28.11.2018 14:17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27.11.2018 r. podające informację do publicznej wiadomości o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdu i skupu złomu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przeworsk, ul. Dynowska 54 (...)".
16.10.2018 07:51 OŚ.6220.12.2018.JK Burmistrz Miasta Przeworska podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 października 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja istniejącego zakładu betoniarni oraz rozbudowa o węzeł betoniarski z urządzeniami budowlanymi na działce nr ewid. 4832/2 i części działki nr ewid. 4833 w Przeworsku, ul. Łąkowa"
17.09.2018 14:45 Obwieszczenie o odstępieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna