Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.09.2016 11:20 OŚ.6220.6.2016 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022”
19.08.2016 13:46 OŚ.6220.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”
27.07.2016 14:28 OŚ.6220.6.2016 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o ponowieniu procedury w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015 – 2022” wraz z uzupełnioną prognozą oddziaływania na środowisko.
22.07.2016 13:24 OŚ.6220.11.2016 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o ponownej procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku"
18.07.2016 14:47 OŚ.6220.11.2016 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Przeworska o przedłużeniu terminu wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku."
14.06.2016 15:08 OŚ.6220.6.2016 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
25.05.2016 15:31 OŚ.6220.11.2016 Obwieszczenie Burmistrza - wznowienie postępowania w sprawie zmiany decyzji nr GGGROŚ.6220.28.1.2014/2015 z dnia 08.01.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”
10.05.2016 15:23 OŚ.6220.11.2016 Obwieszczenie Burmistrza - zawieszenie postępowania wszczętego na wniosek z dnia 07.03.2016 r. o zmianę decyzji nr GGGROŚ.6220.28.1.2014/2015 z dnia 08.01.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”
29.04.2016 15:16 OŚ.6220.11.2016 Obwieszczenie Burmistrza - przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”
07.04.2016 08:25 OŚ.6220.4.2016 Zawiadomienie stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie - „ Budowa stacji paliw z budynkiem handlowo- usługowym zapleczem, zadaszeniem nad dystrybutorami wraz z przyłączami i urządzeniami infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działkach nr 3606/2 i 3606/3 w Przeworsku przy ulicy Czarnieckiego"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna