Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2016 08:25 OŚ.6220.4.2016 Zawiadomienie stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie - „ Budowa stacji paliw z budynkiem handlowo- usługowym zapleczem, zadaszeniem nad dystrybutorami wraz z przyłączami i urządzeniami infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działkach nr 3606/2 i 3606/3 w Przeworsku przy ulicy Czarnieckiego"
25.02.2016 13:03 OŚ.6220.4.2016 Zawiadomienie stron postępowania poprzez publiczne ogłoszenie - „Budowa stacji paliw z budynkiem handlowo-usługowym zapleczem, zadaszeniem nad dystrybutorami wraz z przyłączami i urządzeniami infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działkach nr 3606/2 i 3606/3 w Przeworsku przy ulicy Czarnieckiego"
11.01.2016 13:09 GGGROŚ.6220.28.1.2014/2015 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku" - inwestor PGK Sp. z o.o.
18.12.2015 14:14 GGGROŚ.6220.28.1.2014/2015 Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsk” z wniosku Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 37-200 Przeworsk, Pl. Mickiewicza 8
25.11.2015 12:18 GGGROŚ.6220.28.1.2014/2015 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa - "Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”
14.10.2015 09:59 GGGROŚ.6220.28.1.2014/2015 Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”
14.10.2015 09:56 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa obiektów B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w zakresie elektropolerowania wyrobów ze stali nierdzewnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie obiektów w Przeworsku przy ulicy Lubomirskich 1E, województwo podkarpackie”
08.10.2015 15:24 Informacja dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
06.07.2015 12:48 GGGROŚ.6220.28.1.2014 OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa - "Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”.
22.06.2015 14:12 GGGROŚ.6220.1.2015 OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa - B&P Engineering

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna