Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2015 10:27 Analiza gospodarki odpadami z rok 2014
26.05.2015 10:24 GGGROŚ.6220.7.2015 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejących obiektów firmy B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komand.........
11.05.2015 15:24 GGGROŚ.6220.7.2015 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek B&P ENGINEERING Sp. z o. o., Spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Lubomirskich 1E, 37-200 ........
07.04.2015 14:24 GGGROŚ.6220.1.2015 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Rozbudowa obiektów B&P ENGINERING Sp. z o. o., Spółka komandytowa w zakresie elektropolerownia wyrobów ze stali nierdzewnych wraz z ........
03.04.2015 12:53 GGGROŚ.604.15.2015 INFORMACJA dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
17.03.2015 15:20 GGGROŚ.604.14.2015 Informacja dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
10.03.2015 09:55 Obwieszczenie Burmistrza Miasta o zapoznaniu się stron postępowania z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji oczyszczalni ścieków O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o.o.
10.03.2015 09:54 Obwieszczenia Burmistrza Miasta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji oczyszczalni ścieków O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o.o
18.02.2015 13:35 Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2014 r.
17.02.2015 15:10 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Modernizacja oczyszczalni ścieków - O.K. Owocowe Koncentarty Sp. z o.o.

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna