Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2015 15:03 Obwieszczenie o zapoznaniu się stron postępowania z materiałami dowodowymi i o wydaniu postanowienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji oczyszczalni .......
03.02.2015 15:07 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy obiektów B&P Engineering Sp. z o.o. Sp. komandytowa.
29.01.2015 15:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworsk, przedsięwzięcie pn.: "Budowa i przebudowa odcinka linii kablowej 15kV w ramach awaryjnej wymiany linii kablowej 15kV, zasilającej ujęcie wody "TROJANY", na ter....
17.12.2014 10:32 GGGROŚ.604.61.2014 INFORMACJA dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
16.12.2014 14:20 GGGROŚ.6220.29.2014 Pismo uzupełniające kartę informacyjną przedsięwzięcia - Inwestor O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o.o. Przeworsk
04.12.2014 14:36 GGGROŚ.6220.17.1.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa obiektów B&P Engineering Sp. z o .o. Spółka komandytowa wraz z towarz .......
19.11.2014 13:56 UG.6220.4.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworsk o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Punkt selektywnej zbiórki odpadów w mieście Przeworsku"
14.11.2014 15:41 GGGROŚ.6220.17.1.2014 Postanowienie Burmistrza Miasta - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa obiektów B&P Engineering Sp. z o .o. Spółka komandytowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Przeworsku przy ulicy Lubomirskich......
07.11.2014 14:59 GGGROŚ.6220.22.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali demontażu w stacji demontażu ........
29.10.2014 11:44 GGGÓŚ.6220.29.2014 Zawiadomienie stron postępowania poprzez publiczne ogłoszenie - „Modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków” na działce nr ew. 325/39 .....

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna