Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2007 10:43 Uchwała Nr XLIX/306/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2006 r. w sprawie aktualności studium i planów miejscowych
15.01.2007 10:37 Uchwała Nr XLIX/305/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2006r. w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Przeworsk użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zamiany własności nieruchomo
15.01.2007 10:29 Uchwała Nr XLIX/304/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej.
15.01.2007 10:25 Uchwała Nr XLIX/303/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2006r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w Przewors
15.01.2007 10:20 Uchwała Nr XLIX/302/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/275/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006
15.01.2007 10:12 Uchwała Nr XLIX/301/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej nr 3 w Prz
15.01.2007 10:10 Uchwała Nr XLIX/300/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006.
15.01.2007 10:07 Uchwała Nr XLIX/299/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/47/2003 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej..
15.01.2007 10:03 Uchwała Nr XLI/298/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 wrześna 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Przeworska.