Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2008 14:25 Zarządzenie Nr 63/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie przedłożenie Radzie Miasta Przeworska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
14.04.2008 14:23 Zarządzenie Nr 62/07 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie sprostowania ułamkowych części w działce Nr 805/18 Obrębu Nr 1 oraz udziałów
14.04.2008 14:22 Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
14.04.2008 14:20 Zarządzenie Nr 60/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych na terenie miasta
14.04.2008 14:19 Zarządzenie Nr 59/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
14.04.2008 14:17 Zarządzenie Nr 58/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
14.04.2008 14:14 Zarządzenie Nr 57/2007 Szefa Obrony Cywilnej Miasta - Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 października 2007 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania
14.04.2008 14:10 Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrz Miasta Przeworska z dnia 17 października 2007 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultury fizycznej i sportu.
14.04.2008 14:08 Zarządzenie Nr 55/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
14.04.2008 14:06 Zarządzenie Nr 54/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 września 2007 roku. w sprawie ustalenia pełnej wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna