Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2008 13:21 Zarządzenie Nr 26/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 czerwca 2007 r.
14.04.2008 13:18 Zarządzenie Nr 25/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
14.04.2008 13:18 Zarządzenie Nr 24/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/2007 Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
14.04.2008 13:16 Zarządzenie Nr 23/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007. Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca ....
14.04.2008 13:14 Zarządzenie nr 22/2007 BURMISTRZA MIASTA PRZEWORSK z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie norm przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu ...
14.04.2008 13:12 Zarządzenie Nr 21a/07 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25.V.2007 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie m. Przeworska w gospodarstwach .
14.04.2008 13:11 Zarządzenie Nr 21/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
14.04.2008 13:09 Zarządzenie Nr 20a/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia l7.05.2007 r. w sprawie przekazania na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „Orzeł" w Przeworsku elementów pompowni po przejętym majątku
11.04.2008 14:31 Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 maja 2007 r. w prawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
11.04.2008 14:27 Zarządzenie Nr 19/2007 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna