Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.09.2011 13:02 Uchwała Nr XI/95/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk
17.08.2011 12:27 Uchwała Nr XI/94/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2011 .....
17.08.2011 12:13 Uchwała Nr XI/93/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.
17.08.2011 12:09 Uchwała Nr XI/92/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.
17.08.2011 12:07 Uchwała Nr XI/91/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz informacji .....
17.08.2011 11:59 Uchwała Nr XI/90/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta, jej poboru w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i ....
17.08.2011 11:57 Uchwała Nr XI/89/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/244/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie odpłatności za rezerwację gminnych
17.08.2011 11:55 Uchwała Nr XI/88/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad....
17.08.2011 11:52 Uchwała Nr XI/87/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wniesienia aportu pieniężnego do Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Przeworsku.
17.08.2011 11:51 Uchwała Nr XI/86/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.

1 2 następna