Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2012 21:37 Uchwała Nr XXII/176/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku
18.04.2012 21:35 Uchwała Nr XXII/175/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze przetargu
18.04.2012 21:33 Uchwała Nr XXII/174/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu zapobiegającemu bezdomności zwierząt”.
18.04.2012 21:30 Uchwała Nr XXII/173/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/151/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie .....
18.04.2012 21:25 Uchwała Nr XXII/172/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmianie Uchwały Nr XX/148/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej....
18.04.2012 21:22 Uchwała nr XXII/171/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
18.04.2012 21:20 Uchwała Nr XXII/170/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego
18.04.2012 21:15 Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2012.
18.04.2012 21:14 Uchwała Nr XXII/168/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.
18.04.2012 21:10 Uchwała Nr XXII/167/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.