Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2012 09:46 Uchwała Nr XXIX/222/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zabudowy garażowej w Przeworsku
16.11.2012 09:43 Uchwała Nr XXIX/221/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Przeworska
16.11.2012 09:33 Uchwała Nr XXIX/220/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
16.11.2012 09:32 Uchwała Nr XXIX/219/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
16.11.2012 09:30 Uchwała Nr XXIX/218/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej ......
16.11.2012 09:25 Uchwała Nr XXIX/217/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.11.2012 09:21 Uchwała Nr XXIX/216/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej.
16.11.2012 09:20 Uchwała Nr XXIX/215/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
16.11.2012 09:17 Uchwała Nr XXIX/214/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.
29.10.2012 15:16 Uchwała Nr XXIX/223/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Przeworsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybier.......