Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2013 08:40 Uchwała Nr XXXI/244/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.
03.01.2013 08:39 Uchwała Nr XXXI/243/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.01.2013 08:25 Uchwała Nr XXXI/242/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli .........
03.01.2013 08:06 Uchwała Nr XXXI/241/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
03.01.2013 08:04 Uchwała Nr XXXI/240/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska
03.01.2013 08:03 Uchwała Nr XXXI/239/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.01.2013 07:59 Uchwała Nr XXXI/238/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
03.01.2013 07:56 Uchwała Nr XXXI/237/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania imienia obiektowi mostowemu w Przeworsku
03.01.2013 07:54 Uchwała Nr XXXI/236/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk.
03.01.2013 07:51 Uchwała Nr XXXI/235/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.