Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2013 09:28 Uchwała Nr XXXIII/264/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
21.02.2013 09:19 Uchwała Nr XXXIII/263/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży zasiedlonych mieszkań komunalnych w drodz
21.02.2013 09:06 Uchwała Nr XXXIII/262/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od osoby fizycznej.
21.02.2013 09:00 Uchwała Nr XXXIII/261/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Miejską Przeworsk od „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spoż.....
21.02.2013 08:57 Uchwała Nr XXXIII/260/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy na czas nieoznaczony
21.02.2013 08:55 Uchwała Nr XXXIII/259/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Przeworska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych .....
21.02.2013 08:51 Uchwała Nr XXXIII/258/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych - Osiedli miasta Przeworska
21.02.2013 08:50 Uchwała Nr XXXIII/257/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
21.02.2013 08:47 Uchwała Nr XXXIII/256/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych w Przeworsku
21.02.2013 08:45 Uchwała Nr XXXIII/255/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właś.........

1 2 następna