Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2013 08:42 Uchwała Nr XXXIII/254/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Przeworska
21.02.2013 08:41 Uchwała Nr XXXIII/253/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
21.02.2013 08:40 Uchwała Nr XXXIII/252/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie .......
21.02.2013 08:38 Uchwała Nr XXXIII/251/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie ......
21.02.2013 08:36 Uchwała Nr XXXIII/250/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013.
21.02.2013 08:34 Uchwała Nr XXXIII/249/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk
21.02.2013 08:32 Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2013 rok Nr XXXIII/248/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013r.
21.02.2013 08:31 Uchwała Nr XXXIII/247/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Przeworska na I półrocze 2013 roku
21.02.2013 08:30 Uchwała XXXIII/246/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Przeworska na I półrocze 2013 roku
21.02.2013 08:28 Uchwała XXXIII/245/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska na I półrocze 2013 roku

poprzednia 1 2