Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2014 13:44 Zarządzenie Nr 118/2013 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat możliwości spłaty długoterminowych kredytów na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
19.02.2014 10:02 Zarządzenie Nr 117/2013 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.
19.02.2014 09:53 Zarządzenie Nr 116/2013 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.
18.02.2014 13:49 Zarządzenie Nr 115/2013 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27.12.2013 roku w sprawie powołania zespołu do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku
18.02.2014 13:45 Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
18.02.2014 13:45 Zarządzenie Nr 112/2013 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Przeworska
18.02.2014 13:45 Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - Budowa ośrodka rekreacyjno-turystyczno-sportowego przy ul. Budowlanych w Przeworsku .....
18.02.2014 13:43 Zarządzenie Nr 111/2013 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. naboru na samodzielne stanowisko radcy prawnego Urzędu Miasta Przeworska
18.02.2014 13:38 Zarządzenie Nr 110/13 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10.12.2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Miasta Przeworska
18.02.2014 13:37 Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji.

1 2 3 4 5 6 następna