Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2013 09:29 Uchwała Nr XXXIX/303/13 Rady Miasta Przeworsk z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyposażenia w majątek Przeworską Gospodarkę Komunalną Spółkę z o.o. w Przeworsku
07.08.2013 09:27 Uchwała Nr XXXIX/302/13 Rady Miasta Przeworsk z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ujednolicenia i sprostowania nazw ulic, placów, osiedli i mostu na terenie miasta Przeworska.
07.08.2013 09:24 Uchwała Nr XXXIX/301/13 Rady Miasta Przeworsk z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy....
07.08.2013 09:22 Uchwała Nr XXXIX/300/13 Rady Miasta Przeworsk z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.
07.08.2013 09:18 Uchwała Nr XXXIX/299/13 Rady Miasta Przeworsk z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2013 roku
07.08.2013 09:16 Uchwała Nr XXXIX/298/13 Rady Miasta Przeworsk z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2013 roku
07.08.2013 09:13 Uchwała Nr XXXIX/297/13 Rady Miasta Przeworsk z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2013 roku
07.08.2013 09:11 Uchwała Nr XXXIX/296/13 Rady Miasta Przeworsk z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za rok 2012.