Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2014 08:53 Uchwała Nr LVIII/423/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Statutu miasta Przeworska
06.11.2014 08:53 Uchwała Nr LVIII/422/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddzia....
06.11.2014 08:52 Uchwała Nr LVIII/421/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Przeworsku
06.11.2014 08:51 Uchwała Nr LVIII/420/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 października 2014r. w sprawie aktualności studium i planów miejscowych
06.11.2014 08:49 Uchwała Nr LVIII/419/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
06.11.2014 08:47 Uchwała Nr LVIII/418/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2015
06.11.2014 08:47 Uchwała Nr LVIII/417/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015”
06.11.2014 08:43 Uchwała Nr LVIII/416/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 października 2014r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017”.
06.11.2014 08:40 Uchwała Nr LVIII/415/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
06.11.2014 08:35 Uchwała Nr LVIII/414/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.