Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2015 10:24 Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 6 października 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w mieście Przeworsku, podczas wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
05.10.2015 15:05 Zarządzenia: Nr 103/2015 , Nr 103a/2015 oraz Nr 103b/2015 Burmistrza Miasta Przeworska
05.10.2015 15:04 Zarządzenie nr 102/2015 Burmistrza Miasta Przeworska
30.09.2015 15:25 Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25 września 2015r. w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego podczas wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
28.09.2015 10:30 Zarządzenie nr 100/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia pełnej wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
28.09.2015 10:29 Zarządzenie nr 99/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyznaczenia miejskiego koordynatora do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych
17.09.2015 14:30 Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Przeworska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015r.
17.09.2015 14:29 Zarządzenie nr 97/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015
15.09.2015 14:51 Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 września 2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2015 zadań pożytku publicznego w zakresie: - Ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
15.09.2015 14:50 Zarządzenie nr 95/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna