Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.08.2015 15:19 Zarządzenie nr 84/2015 i 84A/2015 Burmistrza Miasta Przeworska
18.08.2015 14:53 Zarządzenie nr 83/2015 i 83A/2015 Burmistrza Miasta Przeworska
18.08.2015 14:45 Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji o wyborach osobom niepełnosprawnym, sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 sierpnia 2015 r.
18.08.2015 14:43 Zarządzenie nr 81/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
18.08.2015 14:39 Zarządzenie nr 80/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds.referendum na terenie miasta Przeworska w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015 r.
10.08.2015 13:47 Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 17.08.2015 na sprzedaż nieruchomości miejskich położonych przy ul. Łukasiewicza, ul. Wiejskiej, ul. Wojska Polskiego i ul. Gorliczyńskiej
10.08.2015 13:45 Zarządzenie nr 78/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego podczas Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
10.08.2015 13:39 Zarządzenie nr 76/2015 Burmistrza Miasta Przeworska
10.08.2015 13:39 Zarządzenie nr 77/2015 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Przeworska dla pana Dariusza Krzana
10.08.2015 13:38 Zarządzenie nr 75/2015 i 75A/2015 Burmistrza Miasta Przeworska

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna