Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.01.2016 10:45 Protokół Nr10/2015 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 10.12.2015.r w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przeworska
28.01.2016 10:39 Protokół Nr 9/2015 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 20.11.2015.r w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku
28.01.2016 10:35 Protokół Nr 6/2015 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 26.08.2015r. w Referacie Finansowo - Ksiegowym i w Referacie Organizacyjnym i Informatyki Urzedu Miasta Przeworska uMiejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przeworsku
28.01.2016 10:32 Protokół Nr 5/2015 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 18.06.2015r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przeworsku
29.05.2015 11:53 Protokół 4/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 21.05.2015r.
29.05.2015 11:51 Protokoł 2/2015 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rwewizyjną Rady Miasta Przeworska w dniu 19.03.2015r w Referacie Finansowo - Budżetowym Urzędu Miasta Przeworska
29.05.2015 11:49 Protokoł 3/2015 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rwewizyjną Rady Miasta Przeworska w dniu 29.04.2015r w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Przeworska
09.04.2015 12:27 Protokoł kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska przeprowadzonej w dniu 12.02.2015r.

poprzednia 1 2 3 4