Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2023 15:29 Petycja w sprawie zmiany Uchwały o Strefie Płatnego Parkowania i zniesienia kar za nieuiszczenie opłaty przez osobę niepełnosprawną.
02.11.2023 08:49 Petycja - Obwieszczenie Pani Teresy Garland z dnia 25 października 2023 roku o ryzyku podpisywania się na tabletach elektronicznych - w tym na Poczcie Polskiej czy w bankach.
26.10.2023 14:50 ORI-BORM.0007.10.2023 Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta Przeworska na petycję Pani Teresy Garland przesłanej do Urzędu Miasta Przeworska w dniu 5 września 2023 roku w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej.
23.10.2023 13:21 ORI-BORM.0004.43.2023 Petycja z dnia 11 października 2023 roku w sprawie panującego bezprawia oraz konieczności zmiany systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską.
23.10.2023 12:09 ORI-BORM.0004.41.2023 Petycja Rady Miesjkiej w Toszku z dnia 9 października 2023 roku w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
13.09.2023 11:59 Petycja do gminy Miejskiej Przeworsk o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej z dnia 5 września 2023 roku.
30.06.2023 16:38 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Radę Miasta Przeworska w 2022 roku
17.11.2022 12:41 Petycja Wójta Gminy Solina z dnia 15 września 2022 roku w sprawie poparcia starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego wraz z odpowiedzią.
17.08.2022 13:40 Petycja Tymczasowej Rady Stanu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny z dnia 15 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy.
02.08.2022 11:45 ORI.152.1.2022 Odpowiedź na petycję z dnia 4 maja 2022 roku w przedmiocie poprawy efektywności energetycznej.

1 2 3 4 5 6 następna