Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.09.2015 08:54 Uchwała Nr XI/80/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
09.09.2015 08:52 Uchwała Nr XI/79/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
09.09.2015 08:42 Uchwała Nr XI/78/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
09.09.2015 08:39 Uchwała Nr XI/77/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej.
09.09.2015 08:38 Uchwała Nr XI/76/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych.
09.09.2015 08:37 Uchwała Nr XI/75/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2015 r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości przez Gminę Miejską Przeworsk
09.09.2015 08:36 Uchwała Nr XI/74/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami lub klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
09.09.2015 08:35 Uchwała Nr XI/73/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015 przeznaczonych na sfinansowanie „Programu rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk”
09.09.2015 08:33 Uchwała Nr XI/72/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk”.
09.09.2015 08:32 Uchwała Nr XI/71/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2015 - 2022”.

1 2 następna