Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2016 12:32 Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
13.12.2016 08:16 Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska w rejonie ulicy Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej"
09.12.2016 14:18 Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej".
09.12.2016 14:17 Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Przeworska na lata 2016-2022
09.12.2016 14:16 Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta Przeworskaz dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
09.12.2016 14:15 Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 grudnia 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2017 zadań pożytku publicznego
09.12.2016 11:02 Zarządzenia: Nr 88/2016 oraz 88a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
05.12.2016 08:09 Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30.11.2016r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
30.11.2016 11:54 Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
22.11.2016 10:41 Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna