Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2016 10:20 Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
05.08.2016 10:15 Zarządzenie Nr 53/2016 i 53a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
05.08.2016 10:14 Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 lipca 2016 w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
05.08.2016 10:12 Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
05.08.2016 10:11 Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postepowania pracowników Urzędu Miasta Przeworska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
05.08.2016 10:10 Zarządzenie Nr 49a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
12.07.2016 09:24 Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2016 zadań pożytku publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
12.07.2016 09:22 Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
06.07.2016 10:17 Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
06.07.2016 10:16 Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Przeworska

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna