Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2018 15:17 Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie wyznaczenia w 2018r. dnia wolnego od pracy
20.12.2017 08:35 Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miasta Przeworska
20.12.2017 08:34 Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
15.12.2017 08:04 Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej"
14.12.2017 14:46 Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2018 zadań pożytku publicznego
14.12.2017 14:44 Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2018 zadań pożytku publicznego
14.12.2017 14:43 Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
14.12.2017 14:42 Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
14.12.2017 14:41 Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
14.12.2017 14:40 Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym

1 2 3 4 5 6 następna