Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2018 08:13 Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Przeworska sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Przeworsk za 2017r.
08.05.2018 08:10 Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 kwietnia 2018r.
08.05.2018 08:06 Zarządzenia: Nr 32/2018 oraz Nr 32A/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
08.05.2018 08:02 Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
08.05.2018 08:00 Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przekwalifikowania sprzętu znajdującego się w miejskim magazynie obrony cywilnej.
17.04.2018 10:53 Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
17.04.2018 10:52 Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych
17.04.2018 10:50 Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej ewidencji zabytków miasta Przeworska
17.04.2018 10:49 Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Przeworsku za rok 2017
17.04.2018 10:48 Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku za rok 2017

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna