Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2018 14:05 Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia wolnego dnia od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Przeworska.
30.10.2018 14:04 Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018._______________________________oraz__________________ Zarządzenie Nr 111A/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
30.10.2018 13:54 Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: ,,Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej" I etap na pods. art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz 994 z późn. zm.).
30.10.2018 13:53 Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
30.10.2018 13:52 Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
30.10.2018 13:51 Zarządzenie Nr 107A/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
30.10.2018 13:50 Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
30.10.2018 13:36 Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 października 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznaie stypendium, wyskokości, zasad oraz terminu wypłacania stypendiów w ramach ,,Przeworskiego systemu stypendialnego dla uczniów rozwijających swoje uzdolnienia".
30.10.2018 13:35 Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
28.09.2018 14:10 Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wnisoków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna