Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2018 14:33 Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu w dniu 14 września 2018 r. na sprzedaż nieruchomości miejskich położonych przy ul. Kościuszki, ul. Gen. Andersa oraz ul. Armii Krajowej w Przeworsku___________________________ oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia r 93A_2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego podczas wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
25.09.2018 14:32 Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. budżetu obywatelskiego.
25.09.2018 14:31 Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
25.09.2018 14:30 Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
25.09.2018 14:26 Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
05.09.2018 07:20 Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielnej płatności (split payment) oraz ___________________________________________Zarządzenie Nr 78A/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta Przeworska jako jednostki budżetowej.
31.08.2018 07:26 Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 29.08.2018 r. na sprzedaż nieruchomości miejskich położonych na os. Józefa Benbenka i ul. Misiągiewicza w Przeworsku.
27.08.2018 13:16 Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2018 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacja, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
27.08.2018 13:02 Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
27.08.2018 12:57 Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna