Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2023 11:44 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o przeprowadzanych konsultacjach społecznych projektu "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Jarosławsko-Przeworskiego Partnerstwa na rzecz Rozwoju do roku 2030", które odbędą się w dniach od 20 listopada 2023 roku do 25 grudnia 2023 roku.
31.07.2023 14:13 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2023-2030.
06.06.2023 11:19 Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że w dniach od 14 czerwca 2023 roku do 19 lipca 2023 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2023-2030.
22.05.2023 12:53 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie połączenia osiedli i utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk oraz uchwalenia ich statutów.
02.08.2022 13:16 Protokoły z przeprowadzonych konsultacji społecznych w odniesieniu do proponowanych zmian w zakresie łączenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk
05.07.2022 15:31 Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że w dniach od 13 lipca 2022 roku do 22 lipca 2022 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie połączenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk: Osiedla nr 10 oraz Osiedla nr 11.
05.07.2022 15:28 Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że w dniach od 13 lipca 2022 roku do 22 lipca 2022 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie połączenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk: Osiedla nr 8 oraz Osiedla nr 9.
05.07.2022 15:25 Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że w dniach od 13 lipca 2022 roku do 22 lipca 2022 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie połączenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk: Osiedla nr 6 oraz Osiedla nr 7.
05.07.2022 14:46 Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że w dniach od 13 lipca 2022 roku do 22 lipca 2022 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie połączenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk: Osiedla nr 3 oraz Osiedla nr 5.
05.07.2022 14:00 Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że w dniach od 13 lipca 2022 roku do 22 lipca 2022 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie połączenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk: Osiedla nr 1 oraz Osiedla nr 2.

1 2 następna