Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2021 14:18 Zarządzenie nr 160/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
05.01.2021 09:02 Zarządzenie nr 157/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
04.01.2021 14:19 Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
04.01.2021 13:15 Zarządzenie nr 155/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
04.01.2021 13:13 Zarządzenie nr 154/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultura fizyczna i sport.
04.01.2021 12:30 Zarządzenie nr 153/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
04.01.2021 12:10 Zarządzenie nr 152/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
04.01.2021 11:09 Zarządzenie nr 151/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
04.01.2021 10:08 Zarządzenie nr 150/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
17.12.2020 11:39 Zarządzenie nr 149/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III.

1 2 3 4 5 6 następna